Home > Slijm hoesten

Slijm hoesten

Bij slijmhoest komt er slijm mee met het hoesten. Vaak hoef je dan maar één of enkele malen achter elkaar te hoesten. Dit in tegenstelling tot kriebelhoest, waarbij je voortdurend prikkeling voelt om te hoesten. Slijmhoest wordt ook wel productieve hoest genoemd.

Slijmhoest is een lichamelijke reactie om slijm te verwijderen en daarmee de ademhaling te vergemakkelijken.

Slijmhoest in combinatie met koorts, kan op een luchtweginfectie duiden.

Opgehoest slijm inslikken?

Het opgehoeste slijm kan in principe gewoon ingeslikt worden. Via de ontlasting zal dit dan uiteindelijk het lichaam verlaten.

Behandeling van slijmhoest

Bijna altijd gaat hoesten binnen twee of drie weken vanzelf over. Het is meestal onschuldig en kan geen kwaad. Het ophoesten van slijm is ook nuttig. Als het slijm hierdoor en door genezing van de onderliggende oorzaak verdwenen is, zal het hoesten ook stoppen.

Als het ophoesten moeilijk gaat, kan het helpen om extra te drinken. Hierdoor wordt het slijm verdund en komt het makkelijker mee naar buiten bij het hoesten.

Medicijnen die het hoesten onderdrukken, worden afgeraden zolang de oorzaak van het hoesten nog niet is ontdekt. Houdt het hoesten langer dan 4 weken aan, dan is het raadzaam om de huisarts te raadplegen.

Als er bloed wordt opgehoest, als er sprake is van kortademigheid of benauwdheid of als er sprake is van flinke pijn op de borst, dan is het raadzaam om direct een arts in te schakelen. Ook als hier geen sprake van is, maar u toch twijfelt of het niet iets ernstigs is, dan adviseren wij ook om de huisarts te raadplegen.