Home > Oorzaken hoesten

Oorzaken hoesten

Hoesten is een manier van het lichaam om de longen en luchtwegen te beschermen. Zodra er hierin iets vreemds of irriterends terechtkomt, reageert het lichaam hierop door te hoesten en daarmee de irritatie of de vreemde materialen uit de longen te stoten.

Ook virusinfecties in longen en luchtwegen en aandoeningen zoals allergie en astma, kunnen het lichaam aanzetten tot hoesten.

Verschillende medische oorzaken onder elkaar:

  • griep
  • verkoudheid
  • virusinfectie
  • bacteriële infectie
  • sinusitis (bijholteontsteking)
  • brandend maagzuur (externe link)
  • bijwerkingen van sommige geneesmiddelen
  • longkanker
  • TBC (tuberculose, dit komt nog maar weinig voor in Nederland)

Naast deze medische oorzaken, zijn er ook verschillende bronnen van buiten die het hoesten kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld het inhaleren van rook, bepaalde chemische stoffen en stof.

Ook een droge keel kan soms oorzaak zijn van hoesten.