Home > Natuurlijke reactie

Hoesten is een natuurlijke reactie

Hoesten is een geheel natuurlijke reactie, die niet of nauwelijks tegengehouden kan worden. Het lichaam doet dit om de luchtwegen schoon te houden. Bijna iedereen kent het: je hebt kriebelhoest en het komt helemaal niet uit om te hoesten. Als je het inhoudt ga je helemaal rood aanlopen en moet je alleen maar erger hoesten. Het lichaam wil gewoon bepaalde stoffen uit de longen en luchtwegen kwijt.

Kriebelhoest en slijmhoest

Er zijn twee soorten hoesten: kriebelhoest en slijmhoest. Kriebelhoest wordt meestal door een virusinfectie veroorzaakt. Er wordt vaak gehoest, maar er komt weinig slijm mee. Zie voor kriebelhoest verder het hoofdstuk kriebelhoest.

Bij slijmhoest komt er juist wel slijm mee met het hoesten. Vaak hoef je dan maar één of enkele malen achter elkaar te hoesten. Slijmhoest wordt ook wel productieve hoest genoemd. Zie voor slijmhoest verder het hoofdstuk slijm hoesten.

Het kan ook gebeuren dat je je verslikt. In dat geval komt er eten of drinken terecht in de luchtpijp in plaats van in de slokdarm. Op dat moment zal je lichaam ook stevig hoesten om het eten uit de luchtpijp te krijgen.