Home > Bronchitis en hoesten

Bronchitis en hoesten

Acute bronchitis is een ontsteking van de lagere luchtwegen. De oorzaak is meestal een virusinfectie.

Bij acute bronchitis is de wand van de bronchiën ontstoken. De bronchiën zijn het verbindende stuk luchtweg tussen de luchtpijp en de bronchioli, de kleinste vertakkingen in de longen. Vaak ontstaat acute bronchitis na griep, verkoudheid of keelpijn.

Door de ontsteking wordt er veel slijm geproduceerd. Een belangrijk verschijnsel van bronchitis is dan ook het ophoesten van slijm. Andere veel voorkomende verschijnselen bij acute bronchitis zijn een aanhoudende hoest, piepend ademhalen, pijn midden op de borst tijdens het hoesten en koorts.

Deze symptomen kunnen echter ook voorkomen bij bepaalde hart- en longziekten en bij ernstige neurologische aandoeningen. Heeft u een van deze aandoeningen, dan moet u de huisarts raadplegen bij deze symptomen.

Bronchitis kan ook chronisch zijn. Dan is er sprake van COPD. Op onze zustersite Astma-COPD.nl vindt u meer informatie over COPD.

Behandeling van acute bronchitis

Als de oorzaak een virusinfectie is, zal de acute bronchitis na enkele dagen vanzelf overgaan. Houdt het langer aan en vermoedt de huisarts een bacteriële infectie, dan kan hij/zij een antibioticakuur geven. Genezing vindt dan meestal binnen 2 weken plaats.

Gaat het daarna nog niet over, dan moet de huisarts (weer) geraadpleegd worden.